slide
Manabe Garden (Manabe Teien)
Oomori Country Garden
All Tokachi Shimizu Pottery and Porcelain Fair (Zen-tokachi Shimizu Yakimono Ichi)
Urahoro Harvest Festival (Urahoro Furusato-no-minori Matsuri)
Hiroo Crab Festival (Hiroo Kegani Matsuri)
Ikeda Wine Castle (Ikeda Wine-jyou)
Obihiro Racetrack (Obihiro Keiba-jyou)
Obihiro Zoo (Obihiro Doubutsu-en)
Manabe Garden (Manabe Teien)
Carp streamers along the Rekifune River (Rekifune-gawa Seiryu Koinobori)
International Tractor BAMBA (Kokisai Tractor BAMBA)
White Snake Princess Festival (Hakujya Hime Matsuri)
Makubetsu Summer Festa (Makubetsu Natsu Festa)
Doshin Tokachi River Fireworks Displays (Doshin Tokachigawa Hanabi Taikai)
Hokkaido Tokachi Ecology Park
Taushubetsu River Bridge (Tausyubetsu-gawa Kyouryou)
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def