slide
Shichiku Garden
Obihiro Ice Festival (Obihiro Koori Matsuri)
Lake Shikaribetsu Kotan (Shikaribetsu-ko Kotan)
Makubetsu Summer Festa (Makubetsu Natsu Festa)
Shihoro Seven thousands peoples Festival
Ikeda Wine Castle (Ikeda Wine-jyou)
Hokkaido Tokachi Ecology Park
Tokachigawa Onsen Stopovers of Swans (Tokachigawa Onsen Hakuchou Hiraichi)
Tokachi Hills
Rokka-no-mori
Obihiro Ice Festival (Obihiro Koori Matsuri)
Tokachi Swan Festival Sairinka (Tokachi Hakuchou Matsuri Sairinka)
Lake Shikaribetsu Kotan (Shikaribetsu-ko Kotan)
Moor Hot Spring Firefly Viewing (Moor Onsen Yume-botaru Kansyoukai)
Nakasatsunai Flower Festa (Nakasatsunai Hana Festa)
Doshin Tokachi River Fireworks Displays (Doshin Tokachigawa Hanabi Taikai)
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def