slide
Tokachi Hills
Ice Candle Night (Hyotooya)
Shibare Festival
Nakasatsunai Flower Festa (Nakasatsunai Hana Festa)
Doshin Tokachi River Fireworks Displays (Doshin Tokachigawa Hanabi Taikai)
Tokachigawa Onsen Stopovers of Swans (Tokachigawa Onsen Hakuchou Hiraichi)
Obihiro Racetrack (Obihiro Keiba-jyou)
Taushubetsu River Bridge (Tausyubetsu-gawa Kyouryou)
Manabe Garden (Manabe Teien)
Rokka-no-mori
Moor Hot Spring Firefly Viewing (Moor Onsen Yume-botaru Kansyoukai)
International Tractor BAMBA (Kokisai Tractor BAMBA)
White Snake Princess Festival (Hakujya Hime Matsuri)
Makubetsu Summer Festa (Makubetsu Natsu Festa)
Urahoro Harvest Festival (Urahoro Furusato-no-minori Matsuri)
Shihoro Harvest Festival (Shihoro Shuukakusai)
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def