slide
Tokachi Hills
Rokka-no-mori
Lake Shikaribetsu Kotan (Shikaribetsu-ko Kotan)
Ashoro Furusato Flower Festival (Ashoro Furusato Hana Matsuri)
Toyokoro Summer Festival (Toyokoro Natsu Matsuri)
Shintoku New Harvested Buckwheat Noodle Festival (Shintoku Shin-soba Matsuri)
Iwanai Senkyou
Yachiyo Farm (Yachiyo Bokujyou)
Ashoro Furusato Flower Festival (Ashoro Furusato Hana Matsuri)
Hokkaido Balloon Festival
Doshin Tokachi River Fireworks Displays (Doshin Tokachigawa Hanabi Taikai)
Lake Onneto
Iwanai Senkyou
Lake Nukabira (Nukabira-ko)
Tokachi Speed Way
Karikachi Plateau Plum Farm (Karikachi Kougen Baien)
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def